Grade 5 Daily Lesson Log (DLL) – 1st Quarter SY 2022 – 2023

Welcome to school year 2022 – 2023! To help you in your lesson preparations, you can now download K to 12 Daily lesson Logs aligned with the current Curriculum Guide for each grade level. Preparing Daily Lesson Logs is very crucial. It consumes a lot of time especially when we lack the required learning materials and teachers guides. Worry no more, we aim to make your work a lot easier. Visit this website regularly to get the latest and updated Daily Lesson Logs. Here  you will find the download links for the LATEST Grade 5 Daily Lesson Log (DLL) – 1st Quarter SY 2022 – 2023.

1st Quarter Grade Level Standards  for Grade 5

Araling Panlipunan

Naipagmamalaki ang pagka- Pilipino at ang bansang Pilipinas na may pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga kulturang Pilipino batay sa paggamit ng mga kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at kabuhayan, pakikilahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiin ng bansang Pilipinas.

Arts

Through exploration, the learner demonstrates a deeper understanding of basic knowledge and skills in music and art, towards self-development, the celebration of Filipino cultural identity and diversity, and expansion of one’s world vision.

Edukasyon sa Pagpapakatao

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto at gawaing nagpapakita ng pananagutang pansarili, pampamilya, pagmamahal sa kapwa, sa bansa/ daigdig at sa Diyos tungo sa kabutihang panlahat.

English

The learner listens critically to different text types; expresses ideas logically in oral and written forms; and demonstrates interest in reading to meet various needs.

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan and Technology and Livelihood Education

naipamamalas ang kaalaman at kasanayan upang maging matagumpay na entrepreneur

naipamamalas ang kaalaman at kasanayan ng ligtas at responsible sa:

pamamahagi ng mga dokumento at media file

pagsali sa discussion group at chat

naipamamalas ang kaalaman at kasanayan na gamitin ang computer at Internet sa

naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay

naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng hayop bilang gawaing mapagkakakitaan

naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa mga “gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili

naipamamalas ang pagkatuto sa mga kaalaman at kasanayan sa mga gawaing pang-industriya tulad ng gawaing kahoy, metal, kawayan, elektrisidad at iba pa

Filipino

Naiuugnay ang sariling karanasang sa napakinggang teksto

Naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang napakinggang balita isyu o usapan

Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili,sa mga tao,hayop, lugar,bagay at pangyayari sa paligid

Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar pamamagitan ng gamit sa pangungusap

Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito

Health

The learner demonstrates an understanding of the nature of personal health; growth and development; substance use and abuse; and community and environmental health, which helps to achieve optimum health and well-being.

Mathematics

The learner demonstrates understanding and appreciation of key concepts and skills involving numbers and number sense (whole numbers up to

10 000 000, order of operations, factors and multiples, fractions and decimals including money, ratio and proportion, percent); geometry (polygons, circles, solid figures); patterns and algebra (sequence and number sentences); measurement (time, circumference, area, volume, and temperature); and statistics and probability (tables, line graphs and experimental probability) as applied – using appropriate technology – in critical thinking, problem solving, reasoning, communicating, making connections, representations, and decisions in real life.

Music

The learner recognizes the musical symbols and demonstrates understanding of concepts pertaining to rhythm ; recognizes the musical symbols and demonstrates understanding of concepts pertaining to rhythm

Physical Education

The learner demonstrates understanding of the importance of physical activity and physical fitness through participation in and assessment of physical activities.

Science

The learners demonstrate understanding of…

properties of materials to determine whether they are useful or harmful; materials undergo changes due to oxygen and heat;

investigate changes that happen in materials under the following conditions: presence or lack of oxygen; and application of heat;

Grade 5 Daily Lesson Log (DLL) – 1st Quarter SY 2022 – 2023

Week 1 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( AUGUST 22 – 26, 2022 )  (Update!)  

Week 2 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( AUGUST 29 – SEPTEMBER 2, 2022 )  (Update!)  

Week 3 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( SEPTEMBER 5 – 9, 2022 )  (Update!)  

Week 4 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( September 12 – 16, 2022 )  (Update!)  

Week 5 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( September 19 – 23, 2022 )  (Update!)  

Week 6 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( September 26 – 30, 2022 )  (Update!)  

Week 7 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( October 3 – 7, 2022 )  (Update!)  

Week 8 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( October 10 – 14, 2022 )  (Update!) 

Week 9 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( October 17 – 21, 2022 )  (Update!)  

Week 10 – Quarter 1 – Grade 5 Daily Lesson Log   ( October 24 – 28, 2022 )  (Update!)  

These daily lesson log were made in compliance with the Department of Education format.

DepEd Resources credits these files to all the owners and authors as well as those who sent us this files for posting. We will always be thankful of you. You make DepEd Resources possible for our beloved teachers .

You may also like...

3 Responses

  1. Aleli Amor H. Ano-os says:

    Nice.

  2. Melvin kristner mendoza says:

    Deped ako

  3. Molino Elementary School says:

    Ask lng po bakit walang week 5 ng MAPEH music po?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *